Užitečné informace

Registrace na NCO-NZO

Registrace, respektive vydávání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, je dobrovolný akt, záleží na osobním rozhodnutí každého zdravotnického pracovníka. Pokud zdravotnický pracovník nezískal osvědčení a registraci, vykonává příslušné zdravotnické povolání pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činností bez odborného dohledu.

Co je třeba k získání registrace:

  1. Čitelně vyplněná žádost  (pokyny pro vyplnění žádosti zde)
  2. Kolek v hodnotě 100 Kč, který i s útržkem přilepíte na žádost do příslušné kolonky.
  3. Při první registraci: Úředně ověřené doklady o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (VŠ/VOŠ diplom), platí do 18 měsíců od ukončení studia! Obsahem žádosti nejsou doklady o zdravotní způsobilosti.
  4. Prodloužení platnosti osvědčení: Žádost o prodloužení registrace na další období se vydává, zažádáte-li si do 60 dnů před vypršením platnosti dosavadní registrace. Odbornou způsobilost, která již je uvedena v registru není třeba opakovaně dokládat.
    Dokládat musíte: Prosté kopie osvědčení o účasti na vzdělávacích akcích v hodnotě 40 kreditů za posledních deset letNEBO doklad o složení zkoušky, která ověřuje způsobilost k výkonu povolání Radiologický asistent. Také musíte vykonávat profesi radiologický asistent alespoň 1 rok v rozsahu minimálně poloviny týdenní pracovní doby nebo 2 roky v rozsahu minimálně pětiny pracovní doby.

Kontaktní telefon na Informační linku registru: 543 559 354.

Informační brožura.