Odkazy

Užitečné a zajímavé odkazy:

Společnost radiologických asistentů SRLA.
Společnost zajišťuje certifikované kurzy, vydává osvědčení a doporučení pro radiologické asistenty, pořádá sympozia a konference a v neposlední řadě vydává odborný časopis Praktická radiologie.

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů NCO-NZO je organizací zajišťující celoživotní vzdělávání, zároveň slouží jako uznávací a registrační jednotka.

Memorix anatomie www.anatom.cz je přehledná moderní virtuální učebnice anatomie. Její kouzlo spočívá v tom, že autoři jsou studenti lékařských fakult, tudíž je pro studenty tvořená na míru.

Vybrané kapitoly z Radiobiologie obsahují přehledové texty a kontrolní otázky k procvičení učiva. Připojen je i seznam odborné literatury.

Příručka základních skiagrafických projekcí on-line.  Některé informace je třeba brát s rezervou, dbát zejména na zvyklosti konkrétního pracoviště, jinak ale velmi hezký a v tištěné podobě prakticky nesehnatelný materiál.

Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult: Wikiskripta. Velmi obsáhlý zdroj informací z lékařských oborů.