Světový den proti rakovině 2017: nádory hlavy a krku – 2. část

Výživa           4. 2. 2017 jsme si připomněli Světový den proti rakovině, který česká Liga proti rakovině zasvětila nádorům hlavy a krku. V první části článku jste si mohli přečíst všeobecné informace o problematice nádorů hlavy a krku a strategii léčby. Dnes se dozvíte několik informací o výživě pacientů s nádorem hlavy a krku.  Na […]

Světový den proti rakovině 2017: nádory hlavy a krku – 1. část

       Stejně jako se rakovina týká různými způsoby všech lidí, všichni můžeme různými opatřeními omezovat vliv rakoviny na jednotlivce, rodiny i celé komunity. Světový den proti rakovině je šance přemýšlet o tom, co my sami můžeme změnit, jaké závazky přijmout a jak jich docílit. Pouze přispěním každého jednotlivce, organizace či vlády se může dosáhnout cíle […]