Studium

Kde studovat?

Podle platné legislativy potřebujete v České republice k výkonu povolání Radiologického asistenta vysokoškolské vzdělání. V sou- časné době je to bakalářský stupeň, po jehož úspěšném absolvování získáváte titul Bc. Podle místa bydliště, preferované oblasti nebo nabídky kulturního či sportovního vyžití v daném městě si můžete vybrat hned z několika fakult, které obor Radiologický asistent nabízí. Názvy měst fungují jako odkazy, přesměrují Vás ihned na příslušnou fakultu.

V Brně a Ostravě výuku zajišťuje Lékařská fakulta.

V Olomouci je obor vyučován na Fakultě zdravotnických věd.

V prezenční i kombinované formě je možné studovat na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích.

V Pardubicích a v Plzni probíhá výuka na Fakultách zdravotnických studií.

Kladno nabízí obor Radiologický asistent na Fakultě biomedicínského inženýrství, praktická výuka probíhá ve spolupráci s pražskými zařízeními.

Soukromá Vysoká škola zdravotnická je jedinou institucí, která tento obor vyučuje přímo v Praze.