O oboru

O oboru radiologický asistent panuje v podvědomí laické a bohužel někdy i odborné veřejnosti mnoho zažitých mýtů. Sami se někdy při práci setkáváme s tím, že si pacient myslí, že bude po vyšetření svítit, nebo že lékař požaduje nesmyslné vyšetření, protože vlastně neví, jak daná modalita funguje. Nemůžeme však vyčítat ani jedné skupině jejich neznalost, protože stejně by se projevila neznalost naše v oborech, které jsou jim profesně bližší. Cestou k vzájemnému porozumění může být adekvátní komunikace, která zamezí zbytečným omylům a mýtům a naopak pomůže vymítit ty zažité. V rámci našeho projektu bychom rádi představili několik nástrojů, které Vám pomohou usnadnit takovou komunikaci a zlepšit či zformulovat procesy edukace pacientů. Předsevzali jsme si, že nebudeme vytvářet složité vědecké postupy, ale v rámci hesla Lidé lidem budeme aplikovat obyčejný selský rozum a empatii.

V této rubrice naleznete zejména popis práce radiologických asistentů s odkazy na přílušnou legislativu, kde můžete čerpat informace k oboru dané zákonem. Dále připravujeme rubriku s výčtem edukačních procesů, které usnadní radiologickým asistentům edukaci a pacientům snazží pochopení předkládaných informací.