Pracujeme na obsahu!

Vážení kolegové, usilovně pracujeme na obsahu našeho webu. Dlouho nám trvalo, než jsme si personalizovali prostředí pro administraci, teď už ale máme vše připraveno pro plnění stránek tématickými texty. A s tím přichází Vaše šance zapojit se při vzniku tohoto unikátního portálu. Chcete, aby Váš článek našli všichni? Máte zpracované zajímavé téma, prezentovali jste skvělý […]