Zobrazování prozrazující znaky infekce Zika

Zika. Slovo, které způsobilo po celém světě několik vln paniky, když se v letech 2015 – 2016 rozšířil mezi Američany. Nejznámnější je virus Zika svým efektem u gravidních žen. U dětí narozených infikovaným ženám můžeme pozorovat několik vrozených vad, zejména mikrocefalii či abnormálně malou hlavu. Ve snaze usnadnit radiologům rozpoznávání  případů Ziky, uveřejnil časopis Radiology 23. 8. 2016  zprávu, podle které radiologové přezkoumávají výsledky zobrazovacích vyšetření při podezření na nákazu. Při tomto podezření lze očekávat řadu neklamnýcch abnormalit mozku, včetně úbytku objemu šedé a bílé hmoty a „zhroucený“ vzhled lebky.


Autoři zprávy jsou výzkumníci z Brazílie, USA a Izraele. Studie proběhla u 438 pacientů v severovýchodní Brazílii v Instituto de Pesquisa (IPESQ) v období od června 2015 do května 2016. U 17 pacientů se  nákaza potvrdila, u 28 mají lékaři podezření z nákazy prozatím nepotvrzeno. IPESQ zaznamenala mimořádně velký počet vrozených případů Zika.

Zatímco mikrocefalie je charakteristickým znakem Zika, a většina plodů podstoupila nejméně jedno zobrazovací vyšetření, která ukázala obvod hlavy pod pátým percentilem, podle článku existuje celá řada dalších abnormalit mozku, které na přítomnost choroby ukazují. Patří mezi ně abnormality ve velikosti komor, ztráta objemu šedé a bílé hmoty, abnormality v mozkovém kmeni a kalcifikace.

„Je důležité, aby radiologové rozeznali typ abnormalit spojených s vrozenou virovou infekci Zika. Pomůže to při rozpoznání onemocnění a příslušné komunikaci s pacienty,“ píší autoři.

V16 ze 17 případů infekce byla potvrzena Zika při prenatálním ultrazvuku. Plody měly obvod hlavy na nebo pod pátým percentilem na ultrazvuku provedeném v průběhu druhého trimestru.

Navíc, 94% plodů v potvrzené skupině Zika mělo abnormality na corpus callosum, což je totožný nález jako u 79% pacientů ze skupiny, kde se infekce Zika pouze předpokládá.  Kromě jednoho měli všichni pacienti abnormality v kortikální migraci, což znamená, že neurony neputují na správné místo v mozku. Navíc, téměř všichni novorozenci měli intrakraniální kalcifikace v šedé i bílé hmotě mozkové. Podle zprávy také všichni novorozenci vykazují různé abnormality vývoje kůry.

Závažnost kortikální malformací a související změny tkáně a lokalizace kalcifikací na šedo-bílé hmotě byly nejpřekvapivější zjištění v našem výzkumu,“ řekl Dr. Fernanda Tovar-Moll, PhD v prohlášení vydané RSNA.

Ultrazvuk může ukázat změny, které infekce Zika způsobuje u plodu, ale může být zapotřebí více než jedeno ultrazvukové vyšetření nebo magnetická rezonance k úplné detekci, dodávají autoři.
3D Ultrazvuk plodu nakaženého virem Zika

(A) axiální, (b) sagitální, a (c) koronální zobrazení plodu T2 váženými MR obrazy byly získány u 29 leté ženy s potvrzenou virovou infekcí Zika, kde byla původně viděl charakteristická vyrážka po 12 týdnech těhotenství. (D) axiální postnatální CT obrazu a (e-g), axiální a (h) koronální T2-vážené MR obrazy byly získány u jejího novorozence. MR Snímky plodu jsou pořízeny ve 34 týdnů (a-c)

MR a CT u pacienta s prokázanou infekcí Zika

(A) axiální, (b) sagitální, a (c) koronální zobrazení plodu T2 váženými MR obrazy byly získány u 29 leté ženy s potvrzenou virovou infekcí Zika, kde byla původně viděl charakteristická vyrážka po 12 týdnech těhotenství. (D) axiální postnatální CT obrazu a (e-g), axiální a (h) koronální T2-vážené MR obrazy byly získány u jejího novorozence. MR Snímky plodu jsou pořízeny ve 34 týdnů (a-c)

Autor příspěvku: admin

Radiologická asistentka, autorka projektu RadiologickyAsistent.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *