Světový den proti rakovině 2017: nádory hlavy a krku – 1. část

       Stejně jako se rakovina týká různými způsoby všech lidí, všichni můžeme různými opatřeními omezovat vliv rakoviny na jednotlivce, rodiny i celé komunity. Světový den proti rakovině je šance přemýšlet o tom, co my sami můžeme změnit, jaké závazky přijmout a jak jich docílit. Pouze přispěním každého jednotlivce, organizace či vlády se může dosáhnout cíle –  snížení výskytu rakoviny a předčasných úmrtí na ni o 25% do roku 2025.


          Každý rok u příležitosti Světového dne proti rakovině pořádá Liga proti rakovině Sympozium nádorové prevence. Letošní ročník byl věnován Nádorovým onemocněním hlavy a krku. RadiologickyAsistent.cz Vám tak přináší obsáhlou reportáž k dané problematice.

Nádory hlavy a krku

          Pod termínem nádory hlavy a krku si představme heterogenní skupinu nádorů, které mají původ v ORL oblasti. Dle anatomické oblasti, z které vycházejí, dělíme nádory hlavy a krku na:

  • Nádory dutiny ústní (spodina ústní, rty, tvářové sliznice, tvrdé patro, přední část jazyka, alveolární výběžky)
  • Nádory hltanu = orofarynx (měkké patro, kořen jazyka, mandle, zadní stěna hltanu, patrové oblouky)
  • Nádory nosohltanu = nasofarynx (strop, zadní, spodní a boční stěny nosohltanu)
  • Nádory hrtanu = larynx (dle vztahu k hlasivkám)
  • Nádory hypofaryngu (přechod hltanu v jícen, zadní stěna hypofaryngu)
  • Nádory dutiny nosní a vedlejších dutin nosních
  • Nádory malých a velkých slinných žláz
ORL oblast, zdroj: www.linkos.cz

          Nádory hlavy a krku jsou 2x častější u mužů přibližně ve věku 50 – 60 let, i když u žen se vyskytuje v poslední době stále častěji. Důvod? Životní styl. Nádory hlavy a krku (NHK) jsou v celých 75 % spojeny právě s životním stylem. Je vědecky prokázáno, že tyto nádory vznikají u lidí, kteří kouří a pijí alkohol. A čísla mluví jasně, spodní riziková hranice začíná na 7 panácích tvrdého alkoholu týdně. Pro mnoho adeptů je to slabší sobotní návštěva restauračního zařízení. A ještě jeden zajímavý statistický fakt, 300 000 vykouřených cigaret vám přivodí rakovinu v oblasti hlavy či krku téměř na 100 %. Pro představu, je to krabička cigaret denně po dobu čtyřiceti let. U cigaret tedy není problémem pouze vdechování karcinogenního kouře, ale také termický efekt na sliznice, který způsobuje usazování dehtu v měkkých tkáních a také vasokonstrikci. Ruku v ruce jde špatná hygiena dutiny ústní a u určitých věkových skupin také expozice HPV po orálním sexu. V exotických zemích je riziko spojeno s popíjením maté, žvýkáním betelu a opět, s kouřením. V posledních letech se také prudce zvýšily nádory rtu u žen. Po zkoumání příčin byl nalezen viník: UV záření. Opalování na slunci i v soláriích nepřiměřeně dlouhou dobu a nedostatečná nebo vůbec žádná ochrana opalovacími krémy je skutečně doménou především dam. V České republice si diagnózu NHK vyslechne ročně přibližně 2000 lidí.

Nádor hlasivek
zdroj: www.palli-science.com

           Problematika hygieny v dutině ústní je bohužel žhavé téma i v jednadvacátém století. Proč je dobré si čistit zuby? Opusťme na okamžik vznik zubního kazu, pro nádorové bujení stačí obyčejný zubní kámen. Pokud si totiž chrup neudržujeme pravidelně a pak zuby překvapíme špatnou technikou čištění, zubní kámen si natlačíme do dásně. Pokud se to opakuje delší dobu, může dojít k podráždění dásní a podle iritační teorie (která nám říká, že poškozování a dráždění může vyvolat nadměrné bujení) tak sami zakládáme nový nádor. K zubaři na pravidelné prohlídky by ovšem měli přicházet i pacienti, kteří mají umělou zubní náhradu, korunky a můstky. Zubní protetické pomůcky mohou tiše a nepozorovaně vytvářet otlaky, které vedou až ke vzniku dekubitů. Pacienti jsou však po čase zvyklí, že protéza někde tlačí, a nebo mají vlivem různých chorob sníženou citlivost a otlaky na sliznici tak vůbec nezaznamenají. Problém nádorů v dutině ústní, ale i dalších NHK, je zejména jejich plíživý nástup. Časná stádia totiž probíhají asymptomaticky. NHK jsou tedy diagnostikovány často ve vyšších stádiích. Proč tedy klademe takový důraz na prevenci? Protože když už něco bolí, je pozdě.

Nádor jazyka, zdroj: www.palli-science.com

          Strategie léčby NHK je velmi individuální. Při příchodu na Onkologii má průměrný pacient pokročilý lokoregionální karcinom. V překladu to znamená velký nádor s metastázemi. Při plánování léčby je nutné brát v úvahu nejen rozsah a typ nádoru, ale i fyzický a nutriční stav pacienta a všechny jeho choroby. Strategii volí multioborový tým lékařů, jednotlivé taktiky si pak již volí ošetřující lékař sám. Prakticky vždy, kdy to umožní pacientův stav, volí lékaři kurativní léčbu. Unimodální, neboli nekombinované techniky volí lékař pouze u časných stádií, čili u malých nádorů. Kombinovaná léčba (např. chirurgický zákrok s následnou chemoradioterapií) přináší zvýšení efektu, nicméně zvyšuje toxicitu léčby. Nádory, které vytvořily vzdálené metastázy, vyžadují systémovou léčbu. Zpravidla chemoterapii případně v kombinaci s cílenou biologickou léčbou. Nedílnou součástí onkologické léčby je v případě NHK léčba podpůrná – léčba bolesti, infekcí, prevence a léčba zvracení, anémie, dušnosti, psychologická pomoc a velmi důležitá nutriční podpora.

          Výživou pacientů s NHK, radioterapií a psychologickou péčí o pacienty s NHK se budeme podrobně zabývat v druhé části našeho příspěvku.

Autor příspěvku: admin

Radiologická asistentka, autorka projektu RadiologickyAsistent.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *