Světový den proti rakovině 2017: nádory hlavy a krku – 2. část

Výživa

          4. 2. 2017 jsme si připomněli Světový den proti rakovině, který česká Liga proti rakovině zasvětila nádorům hlavy a krku. V první části článku jste si mohli přečíst všeobecné informace o problematice nádorů hlavy a krku a strategii léčby. Dnes se dozvíte několik informací o výživě pacientů s nádorem hlavy a krku.  Na sympoziu nádorové prevence zazněla velmi zajímavá přednáška MUDr. Petry Holečkové, Ph.D., MBA z Ústavu radiační onkologie NNB a 1. LF UK. Následující text je tedy jakýmsi shrnutím této velmi přínosné přednášky a je doplněn o několik dalších informací.

          Poslední průzkumy ukazují, že podvýživa ohrožuje až 57 % onkologických pacientů v Česku a 23 % pacientů se dokonce nachází ve středním až extrémním riziku podvýživy. Během onkologické léčby zhubne třetina onkologických pacientů o více než 5 % své původní hmotnosti. Nízká hmotnost či hubnutí před zahájením léčby navíc značně zhoršuje prognózu léčby. Pacienti s nádory hlavy a krku jsou nutričně velmi rizikovou skupinou. Částečně je to způsobeno tím, že se v malnutrici již nachází, a to díky svému životnímu stylu, částečně jim v příjmu potravy brání nádor a většina pacientů je pak ohrožena nežádoucími účinky léčby. Z tohoto důvodu je nutné se od začátku důsledně věnovat péči o výživu pacientů a doplňovat potřebné živiny, jako jsou zejména bílkoviny, vitamíny, minerály a stopové prvky.

          Pokud je pacient schopen přijímat potravu ústy, musí dostat potřebné informace, jak se stravovat a jak vhodně stravu doplnit, např. sippingem (výživou pomocí tekutých drinků). Výzkumy ukázaly, že onkologičtí pacienti potřebují tělu dodávat především bílkoviny.

Zdroje bílkovin v potravinách, z prezentace Bílkoviny a jejich fce v těle, na slidelayer.cz vložil Ludvík Holub

Pacienti se mnohdy děsí, ale lékaři opravdu doporučují zařadit do jídelníčku např. 15 – 20 vajec týdně, dále kvalitní maso a mléčné výrobky. Možnost sippingu pro onkologické pacienty je v dnešní době plošně dostupná, neboť lékař se specializací klinická onkologie, dětská onkologie a dětská hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie smí předepsat tyto drinky na 28 dnů v počtu 2 ks/den, přičemž dle informací o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění MZČR tyto drinky z větší části proplácí pojišťovna.  Nejčastěji nabízeným přípravkem je bezesporu Nutridrink. Více informací o něm a kompletní nabídku produktů naleznete na www.vyzivavnemoci.cz. Jistě příjemným bonusem je, že se pacient nemusí omezit jen na popíjení drinků, ale použít je i k přípravě oblíbených pokrmů. Zde naleznete kuchařku několika zajímavých receptů. Přípravků však existuje celá řada (Ensure, Fresubin, Resource a další) a mnoho typů, konzistencí i příchutí. Lékař má obvykle přehled o všech možnostech, proto je vhodné s ním konzultovat např. i nechuť ke konkrétnímu výrobku. Standardně je doporučováno najít alespoň dvě příchutě nebo typy sippingu, aby je mohl pacient střídat.

          Pokud je přijímání potravy ústy znemožněno nádorem nebo účinky ionizujícího záření, využívají lékaři k výživě různé typy sond. Nejčastější je tzv. PEG, čili perkutánní endoskopická gastrostomie nebo jejunostomie.

V případě, že ani perorálně ani sondou není dostatečně možné pacienty vyživovat, je nutné přistoupit k aplikaci výživy parenterálně, ať už jako doplnění výživy nebo formou totální parenterální výživy.

          A proč, že je výživa u nádorů hlavy a krku tak důležitá? Nádor pro svůj růst potřebuje dostatek energie, kterou si bere ze svého hostitele. Hostitel, pro nás pacient, tak většinu přijaté energie nedobrovolně nádoru předává, a pokud podceníme jeho výživu, nebude mít dostatek sil na vlastní léčbu. Lidé mnohdy mylně podléhají dojmu, že výživa pacienta = výživa nádoru. Není tomu tak! Pacient musí mít dostatek sil na léčbu, nebot chemoterapie, radioterapie i další možnosti jsou dlouhodobě vyčerpávající. Na druhou stranu, lékaři vlastně chtějí živit i nádor, a to z jednoduchého důvodu. Z radiobiologického hlediska je nejlépe ničit buňky v určité fázi buněčného dělení. Pokud má nádor dostatek energie, dovoluje svým buňkám se dělit a tím se zvyšuje šance na úspěch léčby. Laicky řečeno, pokud tedy nádor nedostává živiny, je obtížnější jej zničit.

          Problémem u podávání perorální výživy je zejména subjektivní pocit pacienta. Obvykle je přítomen nedostatek slin nebo jejich úplná absence, dochází ke změnám vnímání chutí nebo úplné ztrátě tohoto smyslu, při akutní reakci na záření pak v ústech vznikají záněty sliznic či otoky, které přijímání potravy velmi znepříjemňují, až znemožňují. Pacient by měl mít vždy po ruce potraviny, které má rád a může je vzhledem k onemocnění konzumovat, a to i v noci. Vhodné jsou nejen výše zmíněné potraviny, ale i mléčné výrobky, proteinové tyčinky, keksy a krekry, ovoce i zelenina. Velice důležité je také udržení svalové hmoty, proto je na místě dostatek aktivního pohybu. Ten se odvíjí od životního stylu pacienta i jeho momentální výkonnosti. Doporučují se zejména procházky na čerstvém vzduchu, lehké cvičení, jóga nebo pilates. K udržení svalové hmoty může pacient přispět i tehdy, je-li upoután na lůžko. Fyzioterapeut může eventuálně doporučit cvičební pomůcky, jako je overball nebo pružná guma.

Autor příspěvku: admin

Radiologická asistentka, autorka projektu RadiologickyAsistent.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *