5. Mezinárodní den radiologie

 5. Mezinárodní den radiologie

Zdroj: http://www.internationaldayofradiology.com/about-idor-2/

Mezinárodní den radiologie
Mezinárodní den radiologie

8.listopadu oslavíme 5. mezinárodní den radiologie, který zaštiťuje European Society of Radiology (ESR), Radiological Society of North America (RSNA) a American College of Radiology (ACR).

Mezinárodní den radiologie je každoroční událost konaná s cílem vybudovat větší podvědomí o hodnotě, která přispívá k bezpečné péči o pacienty a lepšímu pochopení role radiologů a radiologických asistentů v komplexní zdravotní péči.

Zobrazovací metody jsou jedním z nejvíce vzrušujících a progresivních oborů v oblasti zdravotní péče a na poli technického a biologického výzkumu. Rentgeny, Magnetická rezonance, CT, ultrazvuk a mnoho dalších lékařských zobrazovacích technologií, jakož i výstupní obrazy jsou známy široké laické veřejnosti. O přesném účelu a hodnotě těchto služeb však již takové povědomí nepanuje.

Proto výše jmenované společnosti vybraly 8. listopadu, den, kdy Wilhelm Conrad Röntgen objevil v roce 1895 existenci rentgenových paprsků, jako den akce a osvěty. Jeho cílem je upozornit svět na ohromující lékařské, vědecké a dokonce i umělecké možnosti lékařského zobrazování, zásadní úlohu radiologa jako součásti zdravotnického týmu a vysoké profesní standardy vyžadované po všech zaměstnancích pracujících na radiologickém oddělení.

Jako hlavní téma letošního ročníku bylo vybráno zobrazování prsu. Cílem letošního ročníku je upozornit na významnou úlohu, kterou hraje radiologie v detekci, diagnostice a léčbě onemocnění prsu. Pro naplnění tohoto účelu letos organizátoři spolupracují  s European Society of Brast Imaging (EUSOBI) a Society of Breast Imaging (SBI).

Jmenované společnosti nejsou zdaleka jediné, které se na organizaci Mezinárodního dne radiologie podílejí. Spolupráci na příslušných kontinentech zajišťují zastřešující organizace, např. International Society od Radiology (ISR), Asian Oceanian Society of Radiology (AOSR), Colegio Interamericano se Radiología (CIR), Royal Australian and New Zealand College of Radiologist (RANZCR) a Radiological Society of South Africa (RSSA). Mnoho Evropských národních radiologických společností a spřízněných organizací sjednalo vlastní aktivity, jako dny otevřených dveří, mediální akce či veřejné přednášky.

Je nám velkou ctí, že se naše rodící se iniciativa může skromně podílet na informovanosti a podpořit tak 5. Mezinárodní den radiologie.

Přeložila Bc. Jitka Smékalová

Autor příspěvku: admin

Radiologická asistentka, autorka projektu RadiologickyAsistent.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *